Poznámky - mapování

Přirážky a srážky

 1. Vyžaduje-li zpracování MP měření v mimořádných podmínkách, ekolologických (zamořené tox. látkami), meteorologigických (mráz a sníh) či jinak nepříznivých podmínkách (prašnost, sesuvy a pod.), může být účtována přirážka do výše +25 %
 2. Při zpracování vyžadující mimořádné opatření (zkrácení termínu) se může účtovat přirážka do + 50 %
 3. Při zpracování mapového podkladu v měřítku mimo mez 1: 200 - 1: 2 000 bude cena určena smluvně např. M 1: 100 přirážkou k ceně pro M 1: 200 + 35 % a naopak srážkou pro měřítka menší ( 1: 5 000)
 4. Při extrémní poloze měřeného území ( svahovitost nad 20 %, pruh 1:5, vysoká dopravní frekvence) či vzdálenost k místu měření nad 50 km od sídla firmy, lze uplatnit přirážku do + 50% ( + 10 % za každý extrémní prvek)
 5. Rozsah do 1 ha se počítá jako 1 MJ, do počtu MJ se započítává i započatá MJ
 6. Rozsah menší než 5 ha se oceňuje s následující přirážkou: do 2 ha do 50 %, od 2 ha do 5 ha do 35 %
 7. Při využití dřívejších výsledků měření poskytnutých zadavatelem se uplatní srážka podle rozsahu využitelnosti, do - 50 % z využívané plochy
 8. Polohopis obsahuje jen ty předměty měření, které jsou v přírodě viditelné bez zvláštního šetření (např. neobsahuje podzemní prostory, vlastnické hranice, inž, sítě netradičních správců a pod.) 
 9. Touto tabulkou se oceňuje i zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení plošných staveb (komunikací ap.). K ceně příslušné položky se připočte + 20 % za vyhotovení přehledu čísel podrobných bodů ( PČB )
 10. Vyšetřování průběhu podzemních inženýrských sítí je účtováno zvláštní přirážkou, která bude projednána s odběratelem a stanovena s ohledem na rozsah šetření.

Cena obsahuje:

 1. Projednání ( specifikace) obsahu map. podkladu a forma jeho zpracování (měřítko, rozměry ML a pod.)
 2. Vyhledání a určení bodového pole polohopisného a výškopisného.
 3. Zaměření a zpracování polohopisu, výškopisu a ostatních samostatných prvků.
 4. Zaměření povrchových znaků a viditelných zařízení, vyznačení průběehu v mapovém podkladu.
 5. Vyhotovení kartografického originálu polohopisu, výškopisu, sítí a další na nesrážlivé podložce případně předání předpisu kresby na disketě v požadovaném formátu dat ( *.dxf, *.dwg atd.)

 

<< Zpět

© J. M. POST
zavřít