Poznámky - geometrické plány

Přirážky a srážky

 1. Do počtu MJ se započítává délka nové vlastnické hranice včetně započaté MJ
 2. Při současném zaměření více případů nebo většího poštu MJ bude poskytnuta srážka do - 25 %
 3. Při využití podkladů poskytnutých objednavatelem zhotoviteli může být poskytnuta srážka do - 30 %
 4. Při provádění polních prací za mimořádných meteorologických podmínek (mráz pod - 5 C, sněhová pokrývka a pod.) bude uplatněna přirážka do + 20 % z příslušné položky
 5. Za zkrácení termínu vyhotovení do 14 dnů bude uplatněna přirážka + 100 %, do zkrácení se nezapočítává doba pro potvrzení katastrálním úřadem.
 6. Do počtu měrných jednotek se u pol. č. 3 a 4 navíc započítávají slučkované čáry 1/3 délky

Cena obsahuje:

 • jednání se zákazníkem
 • pořízení podkladů na KÚ, vyhledání pevných bodů příp. určení nových
 • zaměření ( vytyčení ) nové hranice na geodetické body
 • trvalé vyznačení lomových hranice bodů hranice v terénu
 • určení nové hranice a zákres do kopie KM
 • výpočet ploch a sestavení tabulky výměr
 • zpracování geometrického plánu a ZPMZ v náležitostech předepsaných vyhláškou
 • pořízení min. 7 kopií ( 5 pro objednatele)
 • ověření stejnopisu geometrického plánu oprávněnou osobou
 • potvrzení správnosti (náležitostí vnitřního obsahu ) oprávněným pracovníkem KÚ

<< Zpět

© J. M. POST
zavřít