Poznámky - geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

Přirážky a srážky

  • Měření bez výšek - srážka - 20 %.
  • Nadzemní el. vedení - srážka - 30 %.
  • 3. Měrnou jednotkou se rozumí 100 m délky stavebního objektu zaměřovaných staveb převážně liniových. Geodetická dokumentace plošných staveb se oceňuje tabulkou č. 1 ceníku příslušnou položkou dle měřítka a obsahu.

Cena obsahuje:

  • Získávání polohopisného a výškopisného bodového pole, vyhledání a ověření bodů PBPP v terénu.
  • Zaměření stavebního objektu.
  • Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů.
  • Vyhotovení situace ve vhodném měřítku.
  • Zákres měřeného objektu do otisku katastrální mapy.
  • Vyhotovení protokolu o zaměření skutečného provedení včetně 2 kopií.
  • Výstup v digitální formě na disketě či CD nosiči.

 

<< Zpět

© J. M. POST
zavřít