Nabídkový ceník - výkony stavební geodézie

Kvalitativní podmínky:

  • ČSN 01 3419 - vytyčovací výkresy staveb
  • ČSN 73 0420, 73 0421, 73 0422 - vytyčovací odchylky ve stavebnictví
  • ČSN 01 3410 - mapy velkých měřítek - základní ustanovení

Dodací podmínky:

  • Fyzické předání vytyčovaných bodů v terénu ( pol. č. 1, 2, 3, 5 )
  • Protokol o měření
  • Technická zpráva a přehledka bodového pole ( pol. č. 3 )
Položka Výkon MJ Cena Kč
1

vytyčení prostorové polohy stavebního objektu

  • ze souřadnic
  • ze situace ( místopisů ), obvod staveniště

bod

bod

 

500,-

200,-

 

2 podrobné vytyčení stavebního objektu bod 350,-
3 vybudování vytyčovací sítě bod 1 650,-
4 zhuštění bodů vytyčovací sítě, příp. PBPP volnými stanovisky bod 450,-
5 určení nadmořských výšek (trigonometricky nebo technickou nivelací) km 1 000,-
6 kontrolní měření svislosti objektu 10 m 850,-
7  minimální samostatná dodávka geodetických prací MSD 3 500,-
8 kubatura - měření a určení objemu

MSD

100 m2

5 500,-

85,-

9 hodinové sazby SH 350,-

Poznámky

 

<< Zpět

© J. M. POST
zavřít