Nabídkový ceník geografických prací

  • mapovací práce s výstupem v digitální formě i v klasickém provedení na matrici
  • tvorba a vedení Základní mapy závodu
  • geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
  • vytyčení a zaměření liniových staveb, s prostorovou skladbou a plošných staveb
  • vytyčení vlastnických hranic, vyhotovování geometrických plánů
  • měření a sledování deformací objektů, posunů ,vodorovných i svislých ( VPN )
  • scanování a vektorizace mapových podkladů
  • zaměřování a vyhotovování dokumentace skutečného stavu budov

Práce jsou prováděny s využitím moderní geodetické a kancelářské techniky při plně automatizovaném měřickém procesu. Výstupy je možno kompletně dodávat v digitální formě ve formátu použitelném ve Vašem grafickém systému ( *.dgn, *.dwg, *.txt, *.dxf )

Ceny jsou účtovány dle nabídkového ceníku pro rok 2006, který byl vypracován s přihlédnutím k ceníku Českého svazu geodetů a kartografů ( ceny jsou na spodní hranici cenových rozpětí )

Nabídkový ceník:

© J. M. POST
zavřít