Činnost

Kompletní dodávka geodetických prací pro :

 • foto katastr nemovitostí
 • geometrické plány
 • restituce
 • pozemkové úpravy
 • skutečné provedení stavby
 • vytyčení staveb
 • deformace staveb
 • účelové mapování
 • sledování posunů
 • speciální práce
 • výstavbu
 • další práce dle dohody

Nabídka geodetických prací:

 • mapovací práce s výstupem v digitální formě i v klasickém provedení na matrici
 • tvorba a vedení Základní mapy závodu
 • geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
 • vytyčení a zaměření liniových staveb, s prostorovou skladbou a plošných staveb
 • vytyčení vlastnických hranic, vyhotovování geometrických plánů
 • měření a sledování deformací objektů, posunů ,vodorovných i svislých ( VPN )
 • scanování a vektorizace mapových podkladů zaměřování a vyhotovování dokumentace skutečného stavu budov

 

© J. M. POST
zavřít